Báo giá tủ bếp

 

BÁO GIÁ TỦ BẾP THEO TIÊU CHUẨN

Áp dụng từ ngày 11/2016

Áp dụng

* Hộc tủ dưới tiêu chuẩn chiều cao 720mm x sâu 580mm (chưa bao gồm mặt đá)

- Chiều rộng các hộc tủ chia theo modul với kích thước đã được định dạng có sẵn từ thư viện nhà máy bao gồm: "200-300-350-400-450-500-600-700-800-900mm"

* Hộc tủ dưới tiêu chuẩn chiều cao 720mm x sâu 330mm (chưa gồm mặt cánh)

- Chiều rộng các hộc tủ chia theo modul với kích thước đã được định dạng có sẵn từ thư viện nhà máy bao gồm: "200-300-350-400-450-500-600-700-800-900mm"

* Hộc tủ đứng tiêu chuẩn chiều cao 2140mm

- Chiều rộng các hộc tủ chia theo modul với kích thước đã được định dạng có sẵn từ thư viện nhà máy bao gồm: "300-400-500-600"

 

Miêu tả tủ bếp

Tủ bếp gỗ tự nhiên:

- Hộc: 17mm gỗ tự nhiên nhập khẩu đã qua sử lý, hậu 3mm alumex, cánh 20mm gỗ tự nhiên nhập khẩu đã qua sử lý. 

 

Tủ bếp Melamin: 

- Hộc tủ bếp dưới: 17mm MDF chống ẩm phủ Melamin 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Melamin vân gỗ, backer trắng mặt sau. Khoang chậu rửa: Plywood chống nước, Tấm đáy bọc lót nhôm.

- Hộc tủ bếp trên: 18mm MFC chống ẩm phủ 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Melanin vân gỗ., hậu 3mm alumex.

- Hộc tủ đứng: 17mm MDF chống ẩm phủ Melamin 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Melanin vân gỗ.

- Hộc tủ trên cao: 18mm MFC chống ẩm phủ 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Melanin vân gỗ., hậu 3mm alumex.

 

Tủ bếp Laminate:

- Hộc tủ bếp dưới: 17mm MDF chống ẩm phủ Melamin 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Laminate một mặt, backer trắng mặt sau. Khoang chậu rửa: Plywood chống nước, Tấm đáy bọc lót nhôm.

- Hộc tủ bếp trên: 18mm MFC chống ẩm phủ 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Laminate một mặt, backer trắng mặt sau., hậu 3mm alumex.

- Hộc tủ đứng: 17mm MDF chống ẩm phủ Melamin 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Laminate một mặt, backer trắng mặt sau.

- Hộc tủ trên cao: 18mm MFC chống ẩm phủ 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Laminate một mặt, backer trắng mặt sau., hậu 3mm alumex.

 

Tủ bếp Acrylic:

- Hộc tủ bếp dưới: 17mm MDF chống ẩm phủ Melamin 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Acrylic một mặt, backer trắng mặt sau. Khoang chậu rửa: Plywood chống nước, Tấm đáy bọc lót nhôm.

- Hộc tủ bếp trên: 18mm MFC chống ẩm phủ 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Acrylic một mặt, backer trắng mặt sau., hậu 3mm alumex.

- Hộc tủ đứng: 17mm MDF chống ẩm phủ Melamin 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Acrylic một mặt, backer trắng mặt sau.

- Hộc tủ trên cao: 18mm MFC chống ẩm phủ 101T tiêu chuẩn E1 Châu Âu, hậu 3mm alumex, cánh 18mm MDF chống ẩm phủ Acrylic một mặt, backer trắng mặt sau., hậu 3mm alumex.

Hệ thống Siêu thị nhà bếp BestHome